coronavir prilezitost k transformaci

Koronavir jako dar a příležitost k transformaci

Aktuální situaci vnímám ve směs pozitivně – z nadhledu. Jsem prostě idealista. Kdo mě už zná, tak ví, že na nose nosím černé brýle s růžovými skly a i na pandemii koronaviru dokážu najít kousek dobrého, ba dokonce, koronavir vnímám jako dar a příležitost k transformaci. Cože?

Koronavir jako dar? Zbláznila ses?

Možná, ale zkus situaci nachvíli nestranně pozorovat. Máme čas, čas na sebe. Páni,vždyť to jsme přetím moc neměli, pořád jsme někam spěchali, argumentovali jeho nedostatkem, to bylo pořád hlavně: ,,Nemám čas.“ Pořád si myslíš, že koronavir není dar?

Čas jako nejcennejší komodita

Rozumím ti. Je to šok. Většina z nás ani neví, co si s tím vším nově nabitým časem počít. Najednou ho je tolik.

Bára na facebooku mi dokonce napsala, že:

Díky karanténě a volnu, které k vůli ní mám jsem si uvědomila, že bych měla trávit víc času jen sama se sebou. Chtěla bych se naučit věnovat pozornost tělu, mysli, naučit se lépe a zdravěji jíst, tak aby tělo dostalo co potřebuje. Intenzivněji se věnovat józe…. Jen nevím, jak na to všechno…

A tohle se děje u spousty dalších. Víc a víc přemejšlíme nad tím, kdo vlastně jsme a pokládáme si otázky po smyslu našeho života. V epidemii koronaviru nacházím příležitost k tomu zrevidovat svůj život a hodnoty, vzdát se nefunkčního balastu, otevřít se transformaci, růstu, čerpat z vlastních zdrojů a učit se o sobě, o Přírodě a poznávat se (Swadhyaya)

A co mě koronavirus učí? 

Nezáleží na tom, jak chytří, technologicky vědecky vyspělí jsme. Jedna okem neviditelná RNA buňka jménem koronavir má moc položit Svět ‚na kolena‘. Pokud tomuhle dokážeme porozumět, uvědomit si sílu buňky – jedince, změní se naše současné vnímání sebe i Světa kolem nás. Transformujeme se na vyšší úroveň vědomí a porozumíme Prakriti (přírodě), od které jsme se tak moc vzdálili a odcizili se nevyhnutelně i sami sobě…

mam silu zmenit svet transformovat se

Mám sílu změnit svět

Možná si říkáš, že není v tvých silách změnit svět k lepšímu, že na to je už stejně pozdě a nemáš sílu ovlivnit to sám, a tak si to už předem vzdal. Upřímně, také jsem o tom takhle kdysi smýšlela…

S pravidelnou praxí jógy jsem si uvědomila, že pravdou je opak těchto slov. Máš sílu změnit svět k lepšímu, není pozdě, nejsi na to sám a máš moc ovlivnit budoucnost.

Porozumění vede k uvědomění 

Koronavir mě učí, že v Životě není nic trvalé – tělo, mysl, intelekt, dokonce ani emoce a pocit finanční nejistoty, který mnou zmítá. Svět je pomíjívá iluze. Vše je svázáno prostorem a časem. Opravdové Já -duše (Purusha, Átman), která sídlí uvnitř tebe, je jediná trvalá neměnná jistota, kterou mám. Tomuhle, je potřeba porozumět, to si uvědomit a pak tvůj Život bude mít cíl – dostane opravdový smysl.

Chybí nám odvaha, bojíme se riskovat

Současná situace mi ukazuje, že jistoty, na kterých jsme dosud stavěli své životy, zatímco jsme si užívali komfortu, jsou ze dne na den tu a tam. Spousta z nás je v šoku. Neví, co má dělat. Pořád na něco čeká. Na to, co řekne stát, na to, až se situace zlepší. A tak vkládáme svou důvěru a zodpovědnost do rukou druhého výměnou za jistoty, místo, abychom převzali zodpovědnost za sebe a své zdraví do svých rukou, vzali si tím zpět svou moc.

NE-MOC

Tomuhle stavu říkám ne-moc. Trpí tím podle studií 75-90% obyvatelstva na celém světě – strach o jistoty, obavy, stres. To jsou podle výzkumu vědců nejčastější příčiny toho, proč tolik lidí sedí v ordinaci u praktického lékaře.

Koronavir k tobě přichází s neodolatelnou nabídkou. Nabízí ti dar. Chceš? Na, vem si zpět svou moc! Moc opět řídit svůj život podle sebe a rozhodovat se o tom, jak se budeš cítit, co si myslet – moc nad svou myslí. Moc doopravdy žít tzn. riskovat, vystoupit z té komfortní zóny přežívání – to jest ta Život ubíjející jistota, které tě oslabuje ne-mocí. Není čas dál čekat!

,,Kdy jindy převzít otěže zodpovědnosti, když né TEĎ? Neexistuje lepší čas, čas je právě TEĎ‘‘.

Mám moc transformovat se, skrze sebe měním i tebe

Napiš si to na papír a pověs na viditelné místo. Takhle by klidně  mohlo znít nové paradigma dnešní doby. Je to celý o tobě! Nemůžeš změnit svět, ale můžeš změnit svůj svět – ten malý mikrokosmos, kterým jsi na této planetě a ovlinit skrze sebe další a tím celý vesmír…

 koronavirus transformace joga

Bunečná biologie to krásně demonstruje 

Na začátku jsem se zmínila o tom, že koronavir je buňkou RNA. RNA buňku si můžeš představit jako jednobuněčný organismus – jedinec.

My jsme jedinci sestaveni z několika bilionů jednotlivých RNA buněk, které se kdysi pod vlivem evoluce a změny prostředí začali seskupovat do společenství a spolupracovat.  Z jednobuněčných organismů se stali mnohobuněčné organismy, a ty se postupně sdružovali v různá společenství buněk, které okem vnímáme jako jednotlivou entitu kočka, pták, člověk, – ve skutečnosti je to vysoce organizované seskupení milionů a bilionů buněk.

Proč to vlastně zmiňuju? 

V současné době se ocitáme v krizi. Jako tenkrát ty jednobuněčný organismy, který chtěly přežít a zjistily, že ve společenství mají mnohem vetší šanci, a tak se na základě signálu vysílaného do prostředí, říkejme mu třeba život, k sobě přitahovali další a tím došlo k tomu, že se spojili, vytvořili jednotné organizované společenství, začali kooperovat a to na základě jedné myšlenky. No, není to fascinující?

V čem spočívá naše síla?

Pandemie koronaviru je krásný příkladem toho, že v době krize, kdy jde primárně o přežití, že jo, jsem schopni se  spojit. Vzájemně si pomáhat. Společně tuhle krizi překonat. Tedy současná situace potvrzuje, že máme schopnost se sjednotit na základě inspirace k akci (krize) a začít opět spolupracovat.

Jednota

Tahle síla tady byla vždy, je a vždy bude, neztratí se. A víš ty proč? Povím ti jeden krátký příběh…

Před 13,7 miliardami let, kdy jsme byli jedním malým bodem a pak Big Bang, Velký třesk, ÓM, a to Jedno – jedna buňka, když to převedu zase do tý biologie se rozlítilo na kousky do všech stran…

jsme jedno om

No a od tý doby ač se ‚fyzicky‘ nacházíme někde jinde,- na jiný planetě, kontinentě, v jiným státě nebo městě, tak to spojení mezi námi je, existuje, ale není vidět. No, a v tom je asi ta největší potíž. Zapomněli jsme to cítit?

Pořád jsme Jedno

Tím, jak jsme se vyvíjeli, a krásně to lze vidět napříkladu narozeného dítěte, začali jsme se den o de dne více a více stotožnovat s Já. Se svou supr čupr nově nabitou lidskou identitou (Ahamkára). S tím vypůjčeným smrtelným tělem.

Ohraničili jsme své mimo smyslové vnímání na smyslové, a to se primárně stává naší realitou.  Docela jsme zapomněli na svou pravou Podstatu. Na to, že jsme především bytostmi spirituálními, že pocházíme z Jednoho zdroje. Na to, že jako lidi dohromady tvoříme společenství (tak jako ty bunečné organismy) – jeden celek spolu s Přírodou a Vesmírem.

Vem si zpět svou moc 

Víc než kdy jindy je potřeba si tohle uvědomit a převzít zodpovědnost za sebe, sve zdraví a spokojenost, protože jen TY, my sami, každej zvlášť jsme strůjcem svého štestí i sobě lékařem.

Spoléhat se na stát a jeho systém, doktory a přenechat jim moc nad sebou, nás akorád dovedlo k tomu, že se honíme za něčím, co je pomíjívé, dočasné, žijeme pod tlakem, v chronickém stresu (Ahimsa), v obavách a strachu o ty jistoty, které doopravdy jistotami nejsou, tak proč na nich dál lpít?

Čas updatovat zastralý nefunkční systém na vyšší verzi

Jak už jsem v úvodu zmínila, pro mě osobně koronavirus nepředstavuje hrozbu. Vnímám pandemii z nadhledu nezaujatého pozorovatele, jako dar. Díky této situaci se můžeme zastavit, vystoupit z krysího závodu, uvědomit si, že chceme od života víc než jen přežívat, makat na snech někoho jiného a tak dál…

zivotni hodnoty transformace

Čas sestavit nový žebříček životních hodnot

Co je pro tebe opravdu důležité? Čeho si nejvíc vážíš? 

Hodnoty v józe pokládáme jako stavební kameny, na kterých stavíme svůj život známé jako Yama a Nyama. Dávají ti pevnou půdu pod nohama. Žebříček hodnot je něco, o co se v životě můžeš kdykoliv opřít. Pomáhá ti a vždy podpoří v rozhodovacím procesu ať už v jednání vůči sobě, druhým i Přírodě, – dělají tě lidskou bytostí.

Čas na sebe-reflexi 

Co teď mám? Co z toho mi funguje a přináší výsledky a co naopak? 

Čas udělat revizi. Nahlédnout dovnitř sebe, ptát se, hledat pravdu. Funkční si nechat a to ostatní vyhodit. Debordelizovat mysl a udělat si pořádek. To platí pro i místo ve kterém žiješ – chce to jarní úklid (Saucha).

Kým chci být a jaký život chci žít? 

Čas se zasnít, fantazírovat a dát si to na papír. Čas zmobilizovat svoje vlastní síly, udělat osudová rozhodnutí, dát si  závazek a začít na sobě vytrvale pracovat (Tapas). Mě se líbí to populární jogínský meme, který jste určitě tak stokrát viděli.

kdyz nemuzes ven, jdi do vnitr

Tedy vyraž na cestu do hlubin svého nitra a pracuj na nové verzi s názvem Zdravější, odolnější a vědomější lidská bytost.

Skrze sebe změním tebe 

jak už jsem zmínila, existuje mezi námi ono neviditelné energetické spojení.

Pokud převezměš zodpovědnost za sebe, začneš o sebe vědomě pečovat, rozvíjet se v to kým se chceš stát, proměňovat svůj život snů v realitu, nepřímo tak ovlivňuješ rozvoj kolektivního vědomí. A to platí to i v negativním smyslu.

Pochopení toho je gró…ale, každý si prvně musí zamést před svým vlastním prahem, začít u sebe – chtít změnit svůj životní styl, být přesvědčen o tom, že je to možné a věřit, že jsi schopem to dokázat (Ishwara Pranidhana).

Biologie víry

Nová biologie, epigenetika už dokonce vědecky prokázala, že DNA nemá hlavní slovo v tom, kým jsme a kým se stáváme, ale že za to může RNA a prostředí ve kterém se nacházíme. Přeprogramovat svoje podvědomí, který mimochodem může za 95% našich reakcí a 75-90% ne-mocí, možné je.

Přeprogramování mysli

Tedy těch získaných programů, přesvědčení a dogmat od rodičů, učitelů, společností atd. na nová přesvědčení, která jsou v souladu s tím, kým doopravdy chceme být a jký život cheme žít, to je přístup, jak lze sebe změnit v lepší, zdravější, šťastnější, životem naplněnější lidskou bytost. Když se takto začně programovat jedinec, společnost jako taková může rovněž vzkvétat.

Pokud tě zajímá víc do hloubky, jak naše myšlení ovlivňuje to kým jsme z pohledu vědy, doporučuji ti přečíst si knihu Biologie víry , kde je to velmi jednoduše a s humorem vysvětleno na příkladech ze života. Věřím, že se pro tebe kniha může stát ceným studijním materiálem, které změní tvoje chápání spojení těla a mysli.

Chce to čas

Nestane se to ze dne na den. Není to na měsíc, na půl roku tři. Je to 24/7 praxe. Chce to trpělivost, vytrvalost, disciplínu, čas – a toho se nám dostává víc než kdy jindy. Tak proč té příležitosti nevyužít ve svůj prospěch.

Ač se se epidemie koronaviru může zdát z médií sebe-tragičtejší, pravdou je, že jsme obdrželi ten nejcennější dar a já za to děkuji. Nestěžujme si pořád, buďme více vděční za to co už máme (Santosha), za více času sestoupit do sebe, na to čerpat bohatství ukryté v nás samých – vnitru. To jsem totiž úplně opomněli zkoumat v té vší fascinaci iluzí vnejšího světa.

Jak sebepoznávat? 

Mě se zdá, že je vše v naprostém pořádku a děje se to, co se dít má. Pokud máme přežít ať už jako jednotlivec či společenství, současná situace od nás vyžaduje abychom sebepoznávali, očistili a transformovali, jinak pro nás nevidím na této planetě budoucnost. Pro tento účel se mě osobně jóga jeví jako odpoveď na dnešní dobu, jako nástroj osobního rozvoje, který má onu potřebnou sílu transformovat naše vědomí na vyšší úroveň…

Více o tom, jak na to, se dozvíš ve FB skupině Sebepoznáním ke zdraví a spokojenosti, jóga a osobní rozvoj. Přidej se ještě DNES.

Namaste _/\_

Lucie Meera ji

ÓM TAT SAT

Lucie Meera Ji
Nořím se do hlubin svého těla a učím se rozumět jazyku, kterým ke mě hovoří. Inspiruju svou cestou druhé k tomu, aby se nebáli vystoupit z řady a dovolili si být více sami sebou. Věřím, že žití v Pravdě svého Bytí, péče o duši a tělo je klíčem ke zdraví a lékem na večnou nespokojenost dostupný všem a nestojí skoro nic - pouze naši pozornost a čas.
Komentáře